Samen meer Cognos kennis

IBM past licentiestructuur aan

In juli 2014 heeft IBM een nieuwe licentiestructuur gepresenteerd voor haar IBM Cognos software. Deze nieuwe licentiestructuur heeft invloed op elke IBM Cognos 10 omgeving. Waar voorheen het reguliere licentiemodel bleef bestaan, heeft IBM er dit keer namelijk voor gekozen om ook de bestaande IBM Cognos licenties om te zetten naar het nieuwe model.

Voordat we het nieuwe licentiemodel uitleggen gaan we eerst in op het huidige licentiemodel waarvan het grootste gedeelte nog stamt uit het IBM Cognos 8 tijdperk. In het huidige licentiemodel kennen we vijftien verschillende rollen. De meest gebruikte en bekende rollen voor gemeentes binnen dit licentiemodel zijn de volgende acht rollen:

  • Administrator
  • Professional
  • Professional Author
  • Advanced Business Author
  • Business Author
  • Business Analyst
  • Enhanced Consumer
  • Consumer

In het nieuwe licentiemodel zullen de meeste rollen worden samengevoegd (zie afbeelding hieronder). Hierdoor blijven er in totaal nog maar vijf rollen over. Dit moet tot een eenvoudiger en overzichtelijker licentiemodel leiden. De functionaliteiten van de bestaande rollen worden overgenomen in de nieuwe rollen. Dit betekent dat enkele rollen over meer functionaliteit gaan beschikken. Zoals je hieronder ziet blijven er een tweetal licenties van het huidige model bestaan; de Consumer en de BI Advanced. Deze rollen zullen later worden uit gefaseerd. Voor de wijziging van deze rollen hoef je zelf niks te doen, bij de volgende verlenging van het onderhoud op de licenties krijg je hier een overzicht van.

Blauw = Rollen in het huidige model
Geel = Rollen in het nieuwe model