Samen meer Cognos kennis

Cognos colleges

Door de stichting Cognos voor Ambtenaren worden zogenoemde Cognos-colleges opgezet. Deze C4A-dagen worden goed ontvangen. Het is een leuke mogelijkheid om met collega’s in contact te komen en extra kennis op te doen.