Samen meer Cognos kennis

Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

Door de stichting Cognos voor Ambtenaren worden zogenoemde Cognos-colleges opgezet. Deze C4A-dagen worden goed ontvangen. Het is een leuke mogelijkheid om met collega’s in contact te komen en extra kennis op te doen.

*Vereiste informatie.

Aanmelden

Ja ik kom naar de Cognos voor Ambtenaren dag! *

Naw gegevens

 


Factuurgegevens

Adressering

De factuur wordt digitaal verstuurd, maar dient wel adresgegevens te bevatten

Organisatienaam * Op naam van welke organisatie moet de factuur komen te staan?
Factuur t.a.v.
Adres *
Postcode *
Plaats *

 


Overig