Samen meer Cognos kennis

Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

Door dit evaluatieformulier in te vullen help je ons om de trainingen op een goede manier te organiseren. Samen meer Cognos kennis.

*Vereiste informatie.

Naw gegevens

Welke training heb je gevolgd?

Training

1 = onvoldoende 5 = zeer goed

De inhoud van de training is voor aanvang duidelijk *
Ik heb de verwachte kennis en inzichten opgedaan *
De duur van de training is goed *
Het tempo van de training is goed *

Trainer

1= onvoldoende 5 = zeer goed

De trainier beschikt over voldoende kennis *
De trainer wist de stof helder en duidelijk over te brengen *

Algemeen

1 = onvoldoende 5 = zeer goed

Het proces van de inschrijving en administratie verliep goed *
De accommodatie is geschikt om deze training te kunnen geven *
Koffie, thee en lunch voldoen aan de verwachting *

Totaal cijfer

Totale waardering voor deze training *
Totale waardering voor de trainer *