Samen meer Cognos kennis

Framework Manager

IBM Cognos Framework Manager wordt gebruikt om ruwe data uit een database (of meerdere databases) overzichtelijk te presenteren aan een eindgebruiker. Deelnemers leren tijdens deze training om een framework op te bouwen, waarmee een metadata laag wordt gecreëerd die relaties, calculaties, beveiliging en filters bevat. Indien een framework project is afgerond kan deze worden gepubliceerd door middel van een package naar het IBM Cognos portaal.

Meta data modellen maken voor IBM Cognos

Gebruikers, met rechten tot het gepubliceerde package, hebben vervolgens de mogelijkheid om rapportages en analyses te maken. Met IBM Cognos Framework Manager kunnen zowel relationele als dimensionele packages worden ontwikkeld.

Voor wie is de training bestemd?

Deze training is bedoeld voor ontwikkelaars die metadata modellen willen ontwerpen voor gebruik in IBM Cognos 10 BI. Voor het volgen van deze training is kennis van Report Studio aanbevolen.

Duur

3 dagen.

Inschrijven

Via deze link

Inhoud van de training

 • Algemene inleiding Cognos BI
 • Korte theorie Framework Manager
 • Datasources en Import
 • Gebruik van data items
 • Relaties tussen tabellen
 • Filtertechnieken
 • Het maken van calculaties
 • Determinanten
 • Dimensioneel gemodelleerde relationele data
 • Beveiling
 • Publiceren van een package
 • Hulpmiddelen om een model te controleren en te bewerken
 • Valkuilen om rekening mee te houden

Resultaat van de training

Deelnemers beschikken aan het eind van de training over de vaardigheden om zelfstandig een framework te bouwen en deze te publiceren richting het IBM Cognos portaal.