Samen meer Cognos kennis

Na 7 komt 8

Wat betekent die stap voor mij als Functioneel beheerder? Wat komt er op me af? Want er gaan dingen veranderen en je zult nieuwe dingen moeten leren. Impromptu (Cognos 7) is een rapportagetool en Cognos 8 is een BI tool en BI is breder en daardoor complexer. In dit stuk zoomen we in op de overstap van Impromptu naar Cognos 8.

Wat zijn de verschillen? Kijk en vergelijk ...

Als je het in Cognos 7 hebt over... dan heb je het in Cognos 8 of 10 over...

Cognos 7 Cognos 8 / 10
 
Impromptu Report Studio / Query Studio Rapporten ontwikkelen
Impromptu Catalog Framework / Package De metadatalaag over je database waarmee je rapporten kan maken
Impromptu administrator Framework manager Modelleren en aanpassen van het Framework en packages publiceren
Powerplay Analysis studio Bevragen van de Kubus en analyses maken
Transformer Transformer Kubus ontwikkelen
Cognos Upfront/Webportal* Cognos connection Cognos beheer
  Metrics studio Scorecard inrichten
  Event studio Instellen berichten


Wat biedt Cognos 8? Anders dan Cognos 7.

 • Een volledig op webtechnologie gebaseerde architectuur
  Je hoeft Cognos 8 niet meer lokaal te installeren. Je bent dus niet afhankelijk van degene die lokaal Impromptu op de PC heeft staan en waar je terecht kan.
 • Een geheel nieuwe ontwikkelomgeving voor het maken van lijstrapporten tot geavanceerde dashboards
  Zeker als je met Report Studio gaat werken zul je zien dat het meer een ontwikkelomgeving is in plaats van een rapportagetool zoals Impromptu. Rapporten van Cognos 7werken dus niet meer in Cognos 8 omdat Cognos 8 met de Report studio werkt en Cognos 7 met Impromptu.
 • Een integrale rapportage- en stuuromgeving voor de hele organisatie
  Cognos 7 is meer een programma op zich zelf. Dus per afdeling iemand die rapporten maakt en die verder niets met elkaar van doen hebben. Met Cognos 8 werk je in 1 en dezelfde omgeving. Je kunt hierbij wel inrichten dat rapportontwikkelaars niet bij packages kunnen komen van andere afdelingen.
 • Een op maat in te richten omgeving voor vele typen gebruikers.
  Je kunt meerdere afdelingen en meerdere typen gebruikers toegang geven 1 centraal portaal.

Cognos elementen in beeld

[Plaatje]

Op bovenstaand plaatje zie je onderaan de database of bronnen. Wat je doet is met de Framework manager een metadatalaag (Framework) ontwikkelen op de database en ervoor zorgen dat er een Package naar Cognos connection gaat. 

Cognos 8 is alles in één

[Plaatje]

Op bovenstaand plaatje kun je zien dat Cognos alles in 1 is. Het is niet meer alleen een rapportagetool zoals Impromptu. En dat maakt het complex. Als je het al van te voren heel breed en heel groot maakt dan kun je het overzicht kwijt raken. Begin dus klein bijvoorbeeld met 1 bron applicatie maar wel in het achterhoofd dat je het breder dan 1 applicatie kan gebruiken.

Wat je op de Cognos portal krijgt te zien hangt af van de licenties.

Hoe raakt C8 mijn werkgebied?

 • Een nieuwe, meer uitgebreide omgeving vraagt de nodige opleiding(en)
 • Ervaring opdoen met een nieuwe ontwikkelomgeving (report studio) vraagt een behoorlijke tijdsinvestering (minimaal 1 jaar)
 • Het beheer en onderhoud is complexer en vraagt daardoor meer tijd
 • Een integrale informatieomgeving vereist meer overleg en organisatie

Belangrijke aandachtspunten

 • Inventarisatie en prioritering van te migreren rapporten.
  Je kunt de rapporten van Impromptu niet overzetten naar Cognos. Je zult de rapporten opnieuw moeten opbouwen.  Sommige rapporten gemaakt met Impromptu kunnen worden samengevoegd tot 1 nieuw Cognos 8 rapport.
 • Nadenken over de vorm waarin informatie wordt aangeboden aan gebruikers.
  Wil de eindgebruiker het rapport via de mail ontvangen of moeten die door middel van prompts en drill through zelfstandig rapportages kunnen draaien. En hoe wil je de gegevens presenteren. Laat je de informatie zien via een grafiek, meter of een kruistabel.
 • Goede inrichting van een centraal informatieportaal, duidelijke structuur.
  Als je eenmaal iets hebt staan dan is het later lastig dit weer om te gooien. Denk van te voren dus goed na over je inrichting.
 • Inrichten Ontwikkel / Test / Productie omgeving.
  Een ontwikkelaar zit in de ontwikkelmap, zet het rapport door naar een tester en daarna gaat het rapport in productie.
 • Versiebeheer van ontwikkelde rapporten.
  Dit zit niet standaard in Cognos. Er zijn wel verschillende beheerstools hiervoor te verkrijgen.
 • Regelmatig contact met gebruikers van rapporten ofwel afnemers van informatie.
  Bijvoorbeeld door te werken met Audits waarbij je kan zien door wie en hoevaak rapporten gebruikt worden.
 • Proces van informatievraag tot informatieproduct inrichten.
 • Maak gebruik van kennis en ervaring van anderen.
  Dat ben je op dit moment al aan het doen via Cognos voor ambtenaren.
Slot conclusie:
Het inrichten van een BI-omgeving als Cognos 8 doe je er niet zomaar even bij.
Cognos 8 moet als BI-omgeving door de hele organisatie gedragen worden.