Samen meer Cognos kennis

Toegang tot de Cognos server: must have of should have?

Wat is de nut en noodzaak om als Cognos Specialist toegang te hebben tot de server waar Cognos is geïnstalleerd. Wat zijn de argumenten om die wens of eis te onderbouwen? In technische termen: is het een must have of een should have?

We kregen deze vraag binnen van Henk Kunne van de gemeente Terneuzen. Hij ligt dit toe: wat kan ik meer als ik direct toegang krijg tot de server in plaats van toegang als gebruiker via een thin client. Ik heb wel rechten vergelijkbaar met de "cognosspecialist" van de ICT afdeling, maar geen directe toegang op de server. Ik kan bijvoorbeeld zelf geen koppelingen maken met databases of naar afbeeldingen zoeken op de cognosapplicatie.

We vroegen dit aan een aantal Cognos Professionals:

Impact

Wij raden inloggen op de server alleen aan indien er slechts sporadisch gewerkt wordt met Framework Manager en/of alleen als het door Consultants is. Indien er meerdere mensen met bijv. Framework Manager moeten werken, dan raden wij aan aan om gebruik te maken van virtuele werkplekken en niet om de mensen op de server te laten inloggen. Met een virtuele werkplek heb je hetzelfde gemak als bij inloggen op de server, maar als er iets misgaat, dan heeft dit geen grote gevolgen.

Ronald Kubbe (Innoviq) is adviseur Informatiemanagement en Business Intelligence

Ik ben voorstander van een gesplitste omgeving waarbij ontwikkeling en productie gescheiden is. Op de ontwikkelserver zal de Cognos specialist volledige toegang dienen te krijgen, op de productieomgeving niet. Op deze manier is een situatie aanwezig waarbij een stabiele productieomgeving beschikbaar is waarbij alleen wijzigingen doorgevoerd worden die getest zijn op de ontwikkelomgeving.

Op de ontwikkelomgeving zal de Cognos ontwikkelaar toegang moeten hebben tot de server evenals verbindingen met productie of copie-productie databases. Op deze omgeving kunnen nieuwe rapporten, etc ontwikkeld worden en kunnen nieuwe functionaliteiten ontwikkeld worden. Ook kunnen hier bijvoorbeeld Cognos kubussen ontwikkeld en getest worden. Volledige toegang is noodzakelijk om enerzijds snelheid in het ontwikkelen te kunnen behouden/ bereiken (bijvoorbeeld bij benaderen nieuwe bronnen). Anderzijds kunnen op deze omgeving nieuwe functionaliteiten / packages / instellingen uitgetest te worden (bijvoorbeeld implementatie van nieuwe visaulisatie packages, het maken van thema's en het wijzigen van configuratiebestanden voor het optimaliseren van de bevraging van databases). Uiteraard zal de Cognos specialist dit gestructureerd en gedocumenteerd dienen uit te voeren.

Axians (Bert van Oort)

In hoofdlijnen kan je met het gebruik van shared folders en executables de cognos omgeving zo inrichten dat het als cognos specialist niet een vereiste is om toegang te hebben tot de cognos server. ​
Echter, wanneer je als cognos specialist ook verantwoordelijk bent voor het onderhoud/beheer van de cognos omgeving dan is toegang wel noodzakelijk. Denk hierbij aan toegang tot IBM Cognos Configuration (configuratie van omgeving, security, data toegang) of het aanpassen van installatie/configuratie bestanden (Cascading Style Sheets, XML, etc).

Reacties  

#1 luc bemelmans 22-12-2015 14:27
Per wanneer is deze versie beschikbaar?

Log in om een reactie te plaatsen.