Samen meer Cognos kennis

Werkplekbegeleiding

Vanaf dit jaar organiseert Cognos voor Ambtenaren werkplekbegeleiding. De werkplekbegeleiding verschilt van een reguliere trainingsdag. Bij een training wordt doorgaans een programma afgewerkt die van te voren is bedacht. Dit kan vooral gebruikt worden als je bepaalde kennis vanaf de basis wilt opdoen. Na een training heb je de (algemene) theorie doorgenomen om deze vervolgens in de praktijk toe te passen. Bij een werkplekbegeleiding wordt er ingespeeld op de specifieke situatie van de cursist.

Deze situatie kan bij voorbeeld zijn behoefte aan kennis over Cognos maar bijvoorbeeld ook hoe Cognos is ingericht. Er is veel ruimte voor het stellen van vragen. Dat kunnen algemene vragen zijn over het gebruik van Cognos of specifieke vragen over je eigen omgeving. Een andere insteek kan zijn dat de werkplekbegeleider kijkt naar gemaakte Cognos oplossingen (bv rapportages) en dit gebruikt als input voor een opfriscursus van een eerder gevolgde training. Kortom een werkplekbegeleiding is flexibel en kun je zelf samenstellen.

Interesse? neem contact met ons op via het contactformulier