Samen meer Cognos kennis

Column: Wordt elke BI'er een Data Scientist?

Door: Isaac Shawky (Passionned Group)

Uitstervend ras

Het traditionele beeld van Business Intelligence (BI) is dat van een “club rapportenbouwers”, zoals een klant van mij dat recentelijk heeft verwoord. Vanuit dat traditionele beeld is het profiel van de typische BI adviseur ontstaan. Een handige en bekwame rapportenbouwer weliswaar, die vooral veel kennis heeft van tools, methoden en technieken, en zich soms ook bemoeit met het verzamelen van de business requirements van zijn klanten. Bij veel traditionele bedrijven en organisaties rapporteert de BI-afdeling dan ook nog steeds aan een hoofd IT.

Dit beeld is inmiddels echter behoorlijk achterhaald.  De ontwerpers en bouwers van (standaard) rapporten zijn een uitstervend ras, zeker als dat hun enige skill is.  En de bedreiging komt van zowel buiten als binnen BI zelf! Als service wordt BI steeds meer gekenmerkt door een hoge mate van Self-service: IT-vaardige gebruikers gaan steeds meer hun eigen rapporten bouwen, en soms ook ontwerpen. Geavanceerde tools maken dit nu mogelijk. Daarnaast is een aantal marktontwikkelingen gaande die de noodzaak en rol van BI grondig aan het veranderen zijn.

BI in bedrijf

De verschuivingen in de markt volgen elkaar in rap tempo op. Nieuwe partijen komen op en met een innovatief business model zijn ze een reële bedreiging van de traditionele spelers. Door deze snelle veranderingen hebben bedrijven nu vooral behoefte aan betrouwbare (data-gedreven) inzichten die hen in staat stellen om sneller en scherper vooruit te kunnen kijken. Tegelijkertijd neemt het volume aan relevante data enorm toe. Automatische systemen en sensoren die onvoorstelbare hoeveelheden data genereren vragen om een radicaal andere aanpak om uit die bergen data de nodige Insights te halen, het liefst real-time. Ziehier de opkomst van Big Data en Data Science. Succesvol inspelen hierop geeft organisaties de mogelijkheid om flexibeler te reageren op trends en ontwikkelingen in hun markten en bij hun klanten. Daarmee wordt Predictive BI een onlosmakelijk onderdeel van de slimme en wendbare organisatie.

Wat betekent dit voor de BI-adviseur nieuwe stijl?

Deze ontwikkelingen stellen hoge eisen aan de BI-adviseur nieuwe stijl. Deze persoon zal een aantal vaardigheden in zich moeten verenigen. Op technisch vlak zal hij een breed pallet aan methoden en technieken moeten beheersen, zoals data mining. Niet alleen rapporten ontwerpen, maar ook geavanceerde analytische modellen inzetten, de kern van Predictive BI. Dit zijn vaak modellen uit de hoek van Artificial Intelligence, een vakgebied dat hierdoor een ware revival ondergaat de afgelopen jaren.
Wat betreft de adviesvaardigheden, is de BI-adviseur van de 21e eeuw een kritische sparring partner van zijn klant. Hij zal de business requirements scherp moeten toetsen, kritisch luisteren en echt begrijpen wat de achterliggende vraag van de klant is, de vraag achter de vraag.  Daar waar nodig, zal hij in staat zijn om klanten stevig te challengen in hun wensen. Maar dan wel op basis van een diep begrip van de business van de klant. Anders zal de adviseur niet serieus worden genomen.  De adviseur wordt daarmee een business partner, een nieuwe rol die hij eerst zal moeten waarmaken.  

Het schaap met 5 poten en de intelligente organisatie

Business intelligence 2.0 wordt een kritieke enabler: een middel dat de intelligente organisatie van de 21e eeuw niet alleen mede mogelijk maakt, maar ook werkelijk verder brengt. De rol van de BI-adviseur zal hiermee behoorlijk verschuiven, van hulpmiddel naar kritiek succesfactor.  De combinatie van vaardigheden die een succesvolle adviseur mee moet brengen is niet mals. Gevoel voor organisaties en processen, adviesvaardigheden, technisch inzicht, business kennis.  Het combineren van deze skill set in één persoon is niet eenvoudig, en veel organisaties zullen de oplossing zoeken in verdere differentiatie van de rol.
Hoe dit werkt en welke richtingen hierbij mogelijk en werkbaar zijn,  kun je leren in de 1-daagse training Business Intelligence Adviesvaardigheden georganiseerd door Cognos voor Ambtenaren.