Samen meer Cognos kennis

Nieuwe update strategie IBM

IBM heeft de strategie aangepast om verbeteringen door te voeren in Cognos.Voorheen betekende een update dat er alleen een aantal fouten gerepareerd werden. Hier zit nu verandering in. IBM heeft namelijk bekend gemaakt dat zij iedere 10-14 weken een nieuwe release uitbrengen waarin een aantal fouten zijn gerepareerd, maar waarin ook nieuwe functionaliteiten aanwezig zijn.

Dit betekent dat er vaker een update geïnstalleerd moet worden. Ook hier heeft IBM een verbetering in doorgevoerd. Het installeren van een nieuwe versie kan vanaf nu over de huidige versie heen. Er hoeft geen de-installatie meer uitgevoerd te worden. De belangrijke bestanden worden niet overschreven, zodat men na de update niet opnieuw Cognos Configuration hoeft in te stellen. Wij raden overigens wel aan om altijd een back-up te maken van de Cognos omgeving, voordat de update wordt uitgevoerd.

Je kunt zelf verbeteringen indienen maar ook stemmen op verbeteringen die anderen hebben ingebracht. Dit heet Request for Enhancement (RFE) Community users.