Samen meer Cognos kennis

Geschiedenis

Het begin

Cognos is een Business Intelligence tool van IBM en wordt door bijna 90% van de gemeenten gebruikt. De stichting is ontstaan in februari 2010. In die periode hadden veel gemeenten te maken met de implementatie van Cognos versie 8. Deze versie betekende de overstap van een cliënt tool naar omgeving gebaseerd op web technologie. Voor Cognos gebruikers van gemeenten die overstapte op deze versie betekende dit een heel andere manier van werken. Dit riep veel vragen en problemen op waardoor de behoefte ontstond om de krachten te bundelen in de vorm van een stichting.

Vier collega Cognos Ambtenaren werkten samen aan een website. Gemeenten wisten van elkaar niet wie Cognos gebruikten en de website was een uitstekend middel om de contactpersonen van gemeenten die Cognos in huis hadden met elkaar in contact te brengen.

150 Cognos Ambtenaren in Amsterdam

Het initiatief sloeg meteen aan. In rap tempo waren de eerste 100 aanmeldingen binnen. Hieruit ontstond een groepje van 15 deelnemers die al langer met Cognos werkten. Dit groepje kwam in oktober 2010 bij elkaar in het gemeentehuis van Arnhem. We bespraken hoe we het initatief verder vorm konden geven. Een van de aanbevelingen was om contact te zoeken met IBM. Het was tot dan toe lastig om daar de juiste contactpersoon te krijgen maar via via lukte het uiteindelijk toch. IBM bood ons aan om de eerste gebruikersdag te organiseren bij hun op kantoor in Amsterdam. Ondertussen hadden we een samenwerking gestart met de al bestaande Cognos gebruikers groep, Cognos User Group Netherlands (CUGNL). Samen met IBM en CUGNL organiseerden we op 24 mei 2011 voor het eerst een dagprogramma specifiek voor Cognos Ambtenaren: de Cognos voor Ambtenaren dag. Het werd een groot succes. Er kwamen maar liefst 150 bezoekers op af en daarmee werd Cognos voor Ambtenaren in 1 klap een begrip in gemeenteland.

Verdere groei

Het gevolg was dat er nog meer aanmeldigen op onze website binnen kwamen. In 2012 kregen we dankzij de samenwerking met CUGNL een nieuwe website waarmee het aantal deelnemers groeide tot boven de 500. Hiermee werden we het aanspreekpunt voor partijen als Centric en Impact. We organiseerde opnieuw een Cognos voor Ambtenaren dag met IBM en dit keer mochten we het Beatrixtheater in Utrecht gebruiken. We hadden een ochtendprogramma met 3 sprekers en in het middagprogramma waren er workshops (oa door Centric en Impact) gericht op de beginnende en de meer ervaren Cognos ambtenaren. Opnieuw mochten we 150 bezoekers verwelkomen.

In dat jaar begonnen we met het organiseren van de eerste trainingen. Zo organiseerden we de training Cognos voor beginners en de Business Intelligence Basis Training. Die laatste werd georganiseerd onder de vlag van BI voor ambtenaren. Dit was een kortstondig initiatief dat de insteek had op de theorie Business Intelligence in plaats van specifiek op de tool Cognos.

In die periode ontstond ook het idee om samen Cognos Frameworks te ontwikkelen. Dat idee werd gelanceerd door middel van een Framework op Key2Financiën. Dit Framework had de gemeente Maarssen (nu Stichtse Vecht) ontwikkeld en stelde dit vervolgens beschikbaar aan alle deelnemers van Cognos voor Ambtenaren. Dit Framework in nog steeds te downloaden via onze website en wordt onderhouden met behulp van een onderhoudspool.

Stilstand

Was het allemaal een succes verhaal? Zeker niet. Het idee rondom productontwikkeling kwam nauwelijks van de grond en bleef bij dat ene Framework. Ook verwaterde het contact met IBM waardoor we de sponsor van onze gebruikersdagen kwijtraakte. Daarnaast is Cognos voor ambtenaren afhankelijk van de goede bedoelingen van een beperkt aantal ambtenaren, die daar niet in alle gevallen tijd voor krijgen. Het heeft geen juridische vorm of organisatiestructuur. Dit zorgde voor een kwetsbare situatie. Er werd gezocht naar een sponsor voor de derde Cognos voor Ambtenaren dag en die werd gevonden. Samen met de Cognos partner Impact konden we in het geldmuseum in Utrecht een leuk middagprogramma organiseren. Ruim 120 bezoekers zagen hoe diverse Cognos ambtenaren Cognos hadden ingezet bij hun gemeente. Ondanks dit succes werd de samenwerking met Impact niet voortgezet en daarmee kwam het initiatief tot stilstand.

Trainingsstraat

Daarom dat we vanaf de zomer 2013 een andere weg hebben ingeslagen. De gedachtegang blijft hetzelfde, echter de manier waarop we gezamenlijk kennis ophalen werd gewijzigd. Naast kennis ophalen bij collega Cognos gebruikers zijn we ook gezamenlijk kennis gaan ophalen bij de Cognos trainingspartners. Deze trainingspartners hebben vaak bredere en diepgaandere kennis met betrekking tot het Cognos product en zijn daarnaast ervaren in het overdragen van kennis. Het resulteerde concreet in de Cognos voor Ambtenaren trainingsstraat. Wij bieden trainingen aan waarvan wij denken dat deze onmisbaar zijn voor elke Cognos specialist. Instappen kan zonder Cognos kennis waarna de cursist in diverse trainingen wordt opgeleid tot Cognos specialist. Uiteraard is het ook mogelijk om als ervaren Cognos specialist een enkele of meerdere trainingen uit de straat te volgen. Dit was tegelijk ook het moment om het initiatief onder te brengen in een aparte stichting.

Cognos colleges

In 2014 en 2015 organiseerden we voor het eerst de Cognos voor Ambtenaren dag in de vorm van een viertal colleges. Net als vorig jaar zijn de vier colleges gericht op zowel de beginnende als de ervaren Cognos gebruiker waarbij het doel is ieder aan het eind van de dag iets nieuws mee te geven. Deze insteek bevalt ons erg goed en de bezoekers gaven de dagen een ruime voldoendes (8,5), We willen deze vorm dan ook verder voortzetten.